Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Frågor och svar om markavvattning och dagvatten

Kan vem som helst söka tillstånd för markavvattning?

Hur går det till i detalj att ansöka om tillstånd till markavvattning?

Kan man överklaga ett beslut om tillstånd?

Vad menas med rättegångskostnader?

Hur fördelas kostnader mellan flera deltagare i ett markavvattningsföretag?

Vem betalar broar och trummor?

Hur gör man om ingen vill åta sig styrelseuppdrag?

Har deltagarna i ett markavvattningsföretag rösträtt i förhållande till sin andel, det så kallade andelstalet?

Hur ska styrelsen göra om någon begär att ett dike ska rensas när de flesta i föreningen inte tycker att det behövs?

Hur får vi ordning på andelstalen i dikningsföretaget efter en fastighetsreglering?

Kan vi döda vårt dikningsföretag?

Hur gör man om man vill leda bort dagvatten från ett planerat industriområde till ett dike som ingår i ett dikningsföretag?

Hur gör man om man vill leda ytvatten från en motorväg till en rörledning för dränering av åkermark?

Hur gör man om kommunen vill använda ett dikningsföretag som mottagare för sitt avloppsvatten?

Hur löser jag avloppsfrågan för en enskild fastighet på landet?

Jag har mulljordar på vår invallning som har sjunkit. Nu vill jag fördjupa pumpstationen. Hur gör jag?

Mina mulljordar har sjunkit så mycket att dikena inte fungerar längre. Kan jag rensa lite extra i utloppet för att kompensera för marksättningen?

När är avrinningen som störst under året?

Fler frågor och svar om förvaltning och underhåll av diken

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben