Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Vi är fem grannar som har en gemensam anläggning för bevattning av våra trädgårdar. Är en sådan anläggning tillståndspliktig?

Ja. Lagen räknar inte en gemensam anläggning för bevattning av flera trädgårdar som husbehovsvatten och den är därför inte undantagen från tillståndsplikt.
Fråga oss via webben