Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Jag har en borrad brunn, som nog räcker till de 30 000 m3 jag räknar med att ta ut årligen. Räcker det att anmäla uttaget?

Nej, uttag från grundvatten ingår inte bland de verksamheter som kan anmälas i stället för att söka tillstånd. Det har att göra med att det normalt blir viss påverkan i grannars brunnar som måste regleras. En annan anledning är att det finns särskilda regler i miljöbalken om att det krävs tillstånd att upphöra med ett grundvattenuttag.
Fråga oss via webben