Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Jag beräknar mitt uttag från vattendraget till 50 000 m3 om året. Räcker det inte att bara anmäla uttaget?

Jo, det gör det i normalfallet. Det kan ändå vara så att tillsynsmyndigheten bedömer att uttagen kan påverka miljön eller enskilda och därför förelägger dig om att söka tillstånd. Om du i en riktig bedömning finner att uppenbarligen ingenting skadas av ditt uttag, behövs varken anmälan eller tillstånd.
Fråga oss via webben