Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Kvalitetskrav vid certifiering av utsäde av vallväxter och foderväxter

Vattenhalt

Flyghavre

Certifikatutsäde

Gräsutsäde - grobarhet, rent frö och högsta inblandning av andra arter

Art

Grobar-het, lägst %

Rent frö, lägst vikt-%

Högsta andel andra arter, vikt-%

Högsta andel enskild art, vikt-% ¹)

Högsta andel kvickrot, vikt-%

Antal storfröig syra ²)

Gröe, ängs- 75 85 2,01,00,3 2
Hundäxing 80 90 1,5 1,0 0,3 5
Rajgräs, engelskt 80 96 1,5 1,0 0,5 5
Rajgräs, hybrid- 75 96 1,5 1,0 0,5 5
Rajgräs, italienskt75 96 1,5 1,0 0,5 5
Rajgräs, westerwoldiskt75961,51,00,5 
Rajsvingel, Festulolium 75 96 1,5 1,0 0,5 5
Svingel, får- 75 85 2,0 1,0 0,5 5
Svingel, hård- 75 85 2,0 1,0 0,5 5
Svingel, röd- 75 90 1,5 1,0 0,5 5
Svingel, rör- 80 95 1,5 1,0 0,5 5
Svingel, ängs- 80 95 1,5 1,0 0,5 5
Timotej 80 96 1,5 1,0 0,3 5
1) Renkavle får inte överstiga 0,3 procent. I gröe är det godkänt med viss andel annan gröe.
2) Antal Rumex spp., utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus.
Baljväxtutsäde - grobarhet, hårda frön och högsta inblandning av andra arter

Art

Grobarhet, lägst %

Högsta halt hårda frön %

Rent frö, lägst vikt-%

Högsta andel andra arter, vikt-%

Högsta andel enskild art, vikt-%

Antal storfröig syra ¹)

Alsikeklöver80 20 97 1,5 1,0 10
Rödklöver80 20 97 1,5 1,0 10
Vitklöver80 40 97 1,5 1,0 10
Åkerböna 80 5 98 0,50,35
Ärt80 - 98 0,50,35
1) Antal Rumex spp., utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus.

Stamutsäde och basutsäde


Kraven på stamutsäde och basutsäde är högre än för certifikatutsäde. De flesta bestämmelserna är desamma men färre frön av andra arter får finnas i stamutsäde och i basutsäde. Vissa arter får inte finnas alls.

Handelsutsäde


Handelsutsäde är en enklare typ av certifiering. Till stora delar är det samma bestämmelser som för certifikatutsäde. Skillnaden är mängden andra frön som får finnas i utsädet. Handelsutsäde finns enbart för sju arter, bermudagräs, bockhornsklöver, esparsett, svartsenap, tuppklöver, ungersk vicker och vitgröe.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben