Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Kvalitetskrav vid certifiering av stråsädsutsäde

Här finns en kort sammanfattning av de viktigaste kvalitetskraven vid certifiering av stråsädsutsäde. Prover tas på varje parti. Ett parti stråsäd får vara högst 30 ton.

Grobarhet


Grobarhet måste vara minst 85 procent för havre, korn, råg och vete. Den måste vara minst 80 procent för rågvete.

Vattenhalt


Vattenhalten för alla arter får vara högst 16,0 procent utom för höstsäd som provtagits under perioden den 1 mars till och med den 31 juli då vattenhalten får vara högst 15,0 procent.

Flyghavre


Utsädet får inte innehålla frön av flyghavre.

Sjukdomar


Utsädet får inte vara infekterat med sjukdomar som försämrar användbarheten.
Korn kontrolleras för flygsot. Utsäde betat med effektivt medel får certifieras.
Höstvete kontrolleras för stinksot och för dvärgstinksot. Utsäde betat med effektivt medel får certifieras. Utsäde som certifieras utan betning får inte innehålla några sporer.

Inblandning av andra arter

Krav på andel rent frö och inblandning av andra arter i utsäde av olika klasser

Art

Klass

Rent frö, vikt %

Frön av andra arter, st/kg ¹)

därav högst av stråsäd

Mjöldryga, st/kg

Havre A, B 99 8 2 2
  C1 98 20 14 6
  C2 98 20 14 6
Korn A, B 99 8 2 2
  C1 98 20 14 6
  C2 98 20 14 6
Råg A, B 98 20 14 2
  C 98 20 14 6 ²)
Rågvete A, B 98 8 2 2
  C1 98 20 14 6
  C2 98 20 14 6
Vete A, B 99 8 2 2
  C1 98 20 14 6
  C2 98 20 14 6
1) Varav högst 2 frön av åkerrättika (Raphanus raphanistrum) eller klätt (Agrostemma githago) i klass A och B respektive högst 6 frön av samma arter i klass C, C1 och C2.
2) För hybridråg tillåts 8 stycken per kg.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-04-04