Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Utsäde av bevarandesorter

Att bevara gamla sorter är viktigt av många skäl. Våra gamla sorter är ett levande kulturarv som det finns många skäl att bevara. Äldre sorters egenskaper kan även vara till nytta i framtiden om miljöer förändras. Sorterna är en av delarna i ett rikt odlingslandskap som du kan läsa mer om till höger.

Vilka sorter är bevarandesorter?


En bevarandesort är en lantsort eller en annan sort som har odlats länge i Sverige och som är naturligt anpassad till den plats och den region som den funnits i. Sorten ska också bedömas vara värd att bevara. Sorten ska ha odlats länge i Sverige och detta ska finnas dokumenterat på något sätt.

Bevarandesorter kan tas med i den svenska sortlistan


Nu är det möjligt att ta med bevarandesorter av lantbruksväxter och köksväxter på den svenska sortlistan. Det betyder också att det är tillåtet att marknadsföra och sälja utsäde av dessa sorter. Vilka växter som räknas till lantbruksväxter och köksväxter hittar du en lista till höger. Till höger hittar du även listor över de arter och sorter som hittills godkänts som bevarandesorter och som tagits med i den svenska sortlistan.

Vad är en sortlista?

Andra bestämmelser för bevarandesorterna än för vanliga sorter


För bevarandesorterna är bestämmelserna lite annorlunda än för andra sorter. Här är de viktigaste skillnaderna:
  • Bevarandesorterna får ha större variation inom sorten än andra sorter får ha.
  • Bevarandesorter behöver inte ha det bevisade odlingsvärde som nya sorter behöver ha.
  • Det ska finnas en bra beskrivning och en dokumentation som visar att det är en bevarandesort.
  • För att sorten ska få vara med i sortlistan krävs att den är bedömd som bevarandevärd, främst enligt de kriterier för bevarande som har ställts upp inom Programmet för odlad mångfald som du kan läsa mer om till höger.

Så här gör du för att få med en bevarandesort i en sortlista


Fyll i blanketten Ansökan - intagning av bevarande sort eller amatörsort i den svenska sortlistan, som du hittar till höger. Ansökan ska innehålla namn på arten och sorten samt dess ursprung. Ansökan ska dessutom innehålla en noggrann beskrivning av sorten. Du som ansöker ska också ange ditt namn och din adress. Ansökan skickas till Jordbruksverket som beslutar om sorten ska finnas med på listan.
 
Innan du skickar in din ansökan hör efter med Jordbruksverket, så att ingen annan redan lämnat in en sådan. Det räcker med en ansökan för varje sort.
 
Bevarandesorten får inte finnas med på den vanliga sortlistan eller vara skyddad av växtförädlarrätt för att bli godkänd. Den får inte heller vara en helt ny sort.

Att odla utsäde av bevarandesorter


När sorten är med i sortlistan är det tillåtet att marknadsföra och sälja utsäde av den. Om du vill odla och sälja utsäde behöver du bara göra en anmälan till Jordbruksverket om att du vill börja odla utsädet.

Det är samma krav på utsädesodlingen som för andra sorter


Det ställs samma krav för en utsädesodling av bevarandesorter som för en odling av andra sorter. Det betyder att sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet ska hållas så låg som möjligt och att utsädesodlingen inte får innehålla flyghavre.

Utsädet ska i övrigt uppfylla vissa bestämda krav beträffande renhet, inblandning av andra arter och grobarhet. Potatis måste ha växtpass, vilket innebär att utsädet har en märkning som visar att det är fritt från allvarliga växtskadegörare. Alla förpackningar för bevarandesorter ska också märkas på ett bestämt sätt.

Läs mer om odling av utsäde till vänster.

Jordbruksverket kontrollerar


Jordbruksverket gör olika kontroller genom stickprov, till exempel att det är rätt sort eller att utsädesodlingen är godkänd.
Mer information
Blanketter
Bestämmelser
Föreskrifter om avgifter i växtsortärendenPDF
Frågor och svar
Frågor om bevarandesorter

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-10-02