Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Växtförädlarrätt för nya växtsorter

Vem kan få växtförädlarrätt?


Du som har framställt en ny växtsort eller är ett ombud för en växtförädlare kan ansöka om växtförädlarrätt för sorten. Du söker om svensk växtförädlarrätt hos Jordbruksverket. Blanketterna hittar du till höger.

Du kan även söka om växtförädlarrätt i hela EU. Information om detta hittar du hos EU:s växtsortmyndighet till höger. I UPVO:s databas hittar du sorter med växtförädlarrätt i EU och i länder utanför EU.

Vad innebär växtförädlarrätt?


Växtförädlarrätten betyder att enbart den som har den rätten får föröka, bearbeta, sälja, importera och exportera växtsorten. Ingen annan får heller förvara sorten med syftet att föröka den.

Den som har växtförädlarrätten får ta betalt av andra som använder sorten.

Sorter som skyddas med växtförädlarrätt får dock fritt användas för forskning, försök och som utgångsmaterial för framställning av nya sorter.

Det finns svensk växtförädlarrätt som gäller i Sverige och EU-växtförädlarrätt som gäller i hela EU. Man kan få växtförädlarrätt för alla växtarter och hybrider.

Vad krävs för att få växtförädlarrätt för en sort?


För att en sort ska kunna skyddas måste sorten provas för sina sortegenskaper. Vid provningen undersöks att sorten tydligt skiljer sig från andra sorter. Det kallas att den är särskiljbar. Den måste också vara tillräckligt enhetlig och efter förökning ska den vara stabil. Dessutom krävs att sorten är ny.

I Sverige får inte utsäde eller andra produkter från sorten ha sålts eller givits bort mer än ett år innan ansökan om växtförädlingsrätt lämnades in. I andra länder gäller bestämmelsen att det inte får ha gjorts mer än fyra år innan ansökan, för vinstockar och träd inte mer än sex år.

För att sorten ska kunna skyddas måste den ha ett godkänt namn eller benämning. Blanketten hittar du till höger.

Hur länge gäller växtförädlarrätten?


Växtförädlarrätten gäller i 25 år från och med den 1 januari året efter det då beslutet vann laga kraft. För potatis, träd och vin gäller den i 30 år. Växtförädlarrätten kan inte förnyas eller förlängas.
Mer information
Blanketter
Bestämmelser
Myndigheter

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben