Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Jordbruksverket har beslutat om ändringar i föreskrifterna för bland annat avgifter för tillsyn över köksväxtutsäde från och med den 1 augusti 2011. Vad är bakgrunden till förändringen?

Genom föreskriftsändringen vill Jordbruksverket skapa en enhetlig modell för avgifter för tillsyn över utsäde. Tillsynen ska vara avgiftsfinansierad och bära sina egna kostnader utan att ge något överskott. Denna princip gäller sedan tidigare och fortsätter att gälla. Tidigare har Jordbruksverket inte haft full kostnadstäckning för tillsynen, men med det nya avgiftssystemet ska kostnaderna för tillsynen kunna täckas. Genom förändringen får de enskilda företagen i högre utsträckning bära kostnaden för just deras tillsyn.
Fråga oss via webben