Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

De ändrade avgifterna har kritiserats av vissa fröhandelsföretag. Vad gör Jordbruksverket nu?

Jordbruksverket arbetar med en översyn av systemet kring kontroller av utsäde. Genom översynen vill vi se om vi kan uppnå syftena med kontrollerna på andra sätt än hur vi arbetar i dag och göra det enklare för företagen. Ett konkret förenklingsförslag är att ta bort anmälningsplikten vid införsel av utsäde. Vi tror att målen kan uppnås även utan en anmälningsplikt och att detta kan innebära en betydande förenkling för företagen. Jordbruksverket har skickat en skrivelse till landsbygdsdepartementet om att ändra i utsädesförordningen så att det kan bli möjligt att ta bort anmälningsplikten.

Jordbruksverket har också haft ett dialogmöte med fröhandeln för att lyssna på företagens synpunkter och för att informera om regler och avgifter. Vi kommer att arbeta vidare med synpunkterna från mötet och arbeta fram ett förslag under våren 2012.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben