Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

T

illsyn av köksväxtutsäde

Syfte med regelverket och kontrollerna


Det främsta syftet med regelverket och kontrollerna är konsumentskydd. Konsumenten ska kunna veta vad den får vid köp av utsäde och produkterna ska hålla en viss kvalitet.

Kontroller


Mycket av det utsäde av köksväxter som idag säljs i Sverige har köpts in från företag i andra EU-länder. Därmed ska det redan ha kontrollerats i det första EU-land där det salufördes och då behöver det inte kontrolleras i Sverige, om det inte har genomgått någon behandling som kan ha förändrat kvaliteten eller om det har märkts om.

Därför kommer Jordbruksverket att fokusera kontrollerna på det utsäde som märks om i Sverige och det utsäde som har förts in från länder utanför EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Jordbruksverket kommer också att kontrollera utsäde i de fall där det finns misstanke om bristande överensstämmelse med kvalitets- och märkningskrav.

Utsäde som har köpts in från ett annat land inom EU eller EES och som har kontrollerats i det landet kommer inte att kontrolleras rutinmässigt, om det inte finns skäl att misstänka brister i kvalitet eller märkning.

Förenklingar för företag


För att förenkla för företag kommer kravet på att anmäla all införsel av köksväxtutsäde ersättas med ett krav att endast anmäla import av utsäde från länder utanför EU och EES. Dessutom kommer det endast krävas anmälan i de fall det importeras mer än 2 kg per sort och importtillfälle.
 
Kontrollstrategin för köksväxtutsädePDF

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-04-04