Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Auktorisering inom certifiering av utsäde

För att utsäde ska kunna certifieras krävs att flera led i produktionen antingen kontrolleras av Jordbruksverket eller kontrolleras av en godkänd person eller ett godkänt företag. Det krävs att de är auktoriserade för uppgiften. Du kan söka om sådan auktorisering hos Jordbruksverket.

Auktorisering av person som ska utföra provtagning för analys och kontrollodling av fröburet utsäde


En utsädesanläggning ska använda officiell provtagare för att ta ut prov för analys av utsädet som ska certifieras. Det går också att ansöka om att auktorisera en person som provtagare.

Du söker om att bli auktoriserad provtagare hos Jordbruksverket. Din ansökan kan du skicka med e-post. För att bli auktoriserad behöver du bli godkänd i en utbildning som Jordbruksverket ordnar. Anläggningen du ska ta proven i måste även ha ett godkänt kvalitetssystem. Du behöver också gå en repetitionskurs vartannat år. Jordbruksverket gör stickprovskontroll av det arbete den auktoriserade personen gör.

Du kan läsa mer om förutsättningarna och detaljerna att bli auktoriserad provtagare för respektive art i bestämmelserna till höger. Du hittar detta i bilagorna 3b i föreskrifterna för stråsäd, beta, foder-, olje- och fiberväxter. Du hittar det i bilaga 2b i föreskrifterna för köksväxtutsäde.

Auktorisering av person som ska besikta utsädesodlingar i fält


Ett företag som producerar utsäde av fröburna lantbruksväxter kan låta Jordbruksverket utföra fältbesiktningen av utsädesodlingarna eller välja att använda annan personal som har auktoriserats av Jordbruksverket.

Du söker om att bli auktoriserad fältbesiktare hos Jordbruksverket. För att bli auktoriserad behöver du bli godkänd i en utbildning. Du behöver även delta i en repetitionskurs vart tredje år. Jordbruksverket gör sedan stickprovskontroller av den auktoriserade personens arbete.

Du kan läsa mer om detaljerna för auktorisation av person som ska utföra fältbesiktning för respektive utsäde i bestämmelserna till höger. Du hittar detta i bilagorna 3a i föreskrifterna för stråsäd, beta, foder-, olje- och fiberväxter. Du hittar det i bilaga 2a i föreskrifterna för köksväxtutsäde.

Särskilda regler gäller för auktorisering av person som ska besikta odlingar av utsädespotatis. Kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet.

Auktorisering av laboratorium


Ett företag som producerar utsäde av fröburna lantbruksväxter kan använda ett officiellt certifieringsorgan, Jordbruksverket eller Frökontrollen Mellansverige AB, för att utföra de obligatoriska laboratorieundersökningarna av utsädet innan det kan certifieras. Det är också möjligt att anlita ett laboratorium som har auktoriserats av Jordbruksverket. Detta gäller inte för utsädespotatis.

Jordbruksverket gör tillsyn


Jordbruksverket ansvarar för tillsyn av de personer och företag som är auktoriserade.  Auktorisering kan dras in.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben