Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Utsäde av amatörsorter

Vilka sorter är amatörsorter?


En amatörsort är en köksväxtsort som saknar reellt värde för kommersiell odling men som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter. Det innebär att sorten har utvecklats för att odlas under särskilda jordbrukstekniska eller klimatiska förhållanden eller särskilda markförhållanden.

Amatörsorter kan tas med i den europeiska sortlistan


Nu är det möjligt att ta med amatörsorter av köksväxter på den gemensamma europeiska sortlistan. Det betyder också att det är tillåtet att marknadsföra och sälja utsäde av dessa sorter. Vilka växter som räknas till köksväxter finns i utsädesförordningen som du hittar till höger.

Från det att en amatörsort tagits in i ett lands sortlista tar det ungefär tre månader innan sorten publiceras i den gemensamma sortlistan för köksväxter. I listan till höger kan du se vilka amatörsorter som redan tagits in i en nationell sortlista i ett annat EU-land, men som ännu inte publicerats i gemensamma sortlistan för köksväxter.

Vad är en sortlista?


En sortlista är den officiella förteckningen över vilka växtsorter som får säljas. Dessa har provats och godkänts för sina egenskaper och anger även under vilket namn sorterna får säljas. Det finns en sortlista i varje medlemsland i EU och en gemensam lista för hela EU. Här finns mer information om sortlistor för utsäde.

Andra bestämmelser för amatörsorterna än för vanliga sorter


För amatörsorterna är bestämmelserna lite annorlunda än för andra sorter. Här är de viktigaste skillnaderna:
  • Amatörsorterna får ha större variation inom sorten än andra sorter får ha.
  • Amatörsorter behöver inte ha det bevisade odlingsvärde som nya sorter behöver ha.
  • Det ska finnas en bra beskrivning och en dokumentation som visar att det är en amatörsort.

Så här gör du för att få med en amatörsort i en sortlista


Fyll i blanketten Ansökan - intagning av bevarandesort eller amatörsort i den svenska sortlistan, som du hittar till höger. Ansökan ska innehålla namn på arten och sorten samt dess ursprung. Ansökan ska dessutom innehålla en noggrann beskrivning av sorten. Du som ansöker ska också ange ditt namn och din adress. Ansökan skickas till Jordbruksverket som beslutar om sorten ska finnas med på listan.

Innan du skickar in din ansökan hör efter med Jordbruksverket, så att ingen annan redan lämnat in en sådan. Det räcker med en ansökan för varje sort.

Amatörsorten får inte finnas med på den vanliga sortlistan eller vara skyddad av växtförädlarrätt för att bli godkänd. Den får inte heller vara en helt ny sort.

Jordbruksverket kontrollerar


Jordbruksverket gör olika kontroller genom stickprov, till exempel att det är rätt sort eller att det inte finns ogräs i utsädet.
Mer information
Blanketter
Bestämmelser
Föreskrifter om avgifter i växtsortärendenPDF
Frågor och svar

Kontakt