Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Minsta avstånd mellan utsädesodling av fröburna växter och andra grödor

Minsta avstånd i meter mellan utsädesodling av korsbefruktare och annan gröda

Gröda

Odling av klass A, B

Odling av klass C1, C2 respektive C

Råg

300 m

250 m

Hybridråg, hansterila sorter ¹)

1000 m

500 m

Hybridråg, ej hansterila sorter ¹)

600 m

500 m

Rågvete, ej självbefruktande sorter

300 m

250 m

Rågvete, självbefruktande sorter

50 m

20 m

Hybridsorter av rågvete

-

25 m 4)

Hybridsorter av havre och vete

-

25 m 4)

Hybridsorter av korn, ej CMS

-

25 m 4)

Hybridsorter av korn, CMS

100 m

50 m 4)

Majs

200 m

200 m

Rybs

400 m

200 m

Raps

200 m

100 m

Hybridraps ¹)

500 m

300 m

Klöver, åkerböna

200/100 m ²)

100/50 m ²)

Gräs ³) utom ängsgröe

200/100 m ²)

100/50 m ²)

Brun böna

300 m

100 m

Så här tolkar du tabellen

Fråga oss via webben