Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Ferrex (odlingar)

Villkor för användningSyfte

mot sniglar och snäckor

Max dos vid varje behandling

6,0 kg per hektar

Max antal behandlingar per år

5

Utvecklingsstadium BBCH

-

Karenstid (dygn)

7

Behandlingsutrustning/-metod

spridning av granulat

Ytterligare villkor

 

Personlig skyddsutrustning

Fråga oss via webben