Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Teppeki reg. nr 4966

Beslutet gäller med följande villkor:

Frilandsodling av vitkål, rödkål, spetskål och savojkål

Frilandsodling av brysselkål

Växthusodling av tomat och aubergine

Växthusodling av gurka

Tunnelodling av tomat och aubergine

Tunnelodling av gurka

Växthusodling av plantskoleväxter och skogsplantor

Frilands- och tunnelodling av plantskoleväxter och skogsplantor

Tunnelodling av prydnadsväxter

Utsädesodling av ärter och bönor på friland

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Vid återinträde i behandlade växthus:

Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter i fält:

Fråga oss via webben