Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Växtnäring och bevattning i växthus

Du kan odla många olika kulturer på olika sätt i växthus. Ofta finns goda möjligheter att skapa slutna system.

Återanvänd näringsrikt spillvatten


Du får inte släppa ut avloppsvatten som näringsrikt dräneringsvatten från växthus i mark, vattenområde eller i grundvattnet. Både du som odlare och miljön vinner på att återanvända dräneringsvattnet. Vatten- och gödselkostnaden minskar olika mycket beroende på vilket odlingssystem du använder.

Teknik för bevattning i växthus

Fråga oss via webben