Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Skadegörare i odling av prydnadsväxter i växthus

I växthus odlar man ibland flera olika kulturer, ibland samtidigt men också efter varandra. Med flera olika växter och inköpt material riskerar du som växthusodlare att få problem med många olika skadegörare.

Dispenser och utvidgade produktgodkännanden för att använda vissa växtskyddsmedel 2014

Förebygg problem med skadegörare


Använd i första hand förebyggande metoder mot skadegörarna. I växthus är klimatstyrning en viktig åtgärd. Du kan motverka många svampsjukdomar genom att sänka luftfuktigheten och vattna lagom mycket. Du får också bättre resultat av dina nyttodjur, till exempel rovkvalster, om du kan håll rätt temperatur och luftfuktighet. Att använda motståndskraftiga sorter är ett annat sätt att förebygga problem. Noggrann hygien lönar sig också. Avlägsna smittspridare direkt från odlingen samt gör rent och sanera mellan dina olika kulturer.
Försök att inte blanda nytt friskt material med gamla smittade plantor och ställ om möjligt nya plantor för sig om det är risk att de är smittade med besvärliga skadegörare.

Kontrollera din odling


Du kan använda gula och blå klisterskivor för att upptäcka skadedjuren i din odling. Vissa skadegörare som till exempel kvalster och ovingade bladlöss flyger inte och då är plantkontroll viktigt.

Biologisk bekämpning fungerar ofta bra

Använd gärna bankplantor med parasitsteklar för att förebygga angrepp av bladlöss på våren.

Titta på bilder av nyttoinsekter


I vårt bildarkiv kan du hitta bilder på olika skadegörare men också på en del nyttoinsekter som används i biologisk bekämpning. Bildarkivet hittar du till höger under e-tjänster.

Att bekämpa med kemiska växtskyddsmedel

Skadegörare som inte hör hemma i Sverige - karantänskadegörare


För att förhindra att skadegörare sprids till nya områden finns särskilda regler. Reglerna gäller både vid handel inom EU och handel med länder utanför EU. De skadegörare som det finns regler om kallas karantänskadegörare. Om du hittar karantänskadegörare i din odling måste du anmäla det. Några karantänskadegörare som är aktuella i växthus är:
Mer information
Myndigheter

Kontakt