Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Skadegörare i odling av prydnadsväxter i växthus

Dispenser och utvidgade produktgodkännanden för att använda vissa växtskyddsmedel 2014

Förebygg problem med skadegörare


Använd i första hand förebyggande metoder mot skadegörarna. I växthus är klimatstyrning en viktig åtgärd. Du kan motverka många svampsjukdomar genom att sänka luftfuktigheten och vattna lagom mycket. Du får också bättre resultat av dina nyttodjur, till exempel rovkvalster, om du kan håll rätt temperatur och luftfuktighet. Att använda motståndskraftiga sorter är ett annat sätt att förebygga problem. Noggrann hygien lönar sig också. Avlägsna smittspridare direkt från odlingen samt gör rent och sanera mellan dina olika kulturer.

Kontrollera din odling


Du kan använda gula och blå klisterskivor för att upptäcka skadedjuren i din odling. Vissa skadegörare som till exempel kvalster och ovingade bladlöss flyger inte och då är plantkontroll viktigt.

Biologisk bekämpning fungerar ofta bra

Läs mer om biologisk bekämpning av de vanligaste skadegörarna i växthus

Titta på bilder av nyttoinsekter


I vårt bildarkiv kan du hitta bilder på olika skadegörare men också på en del nyttoinsekter som används i biologisk bekämpning. Bildarkivet hittar du till höger under e-tjänster.

Att bekämpa med kemiska växtskyddsmedel

Skadegörare som inte hör hemma i Sverige - karantänskadegörare

Mer information
Myndigheter

Kontakt