Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Frö och plantor till odling i växthus

Använd alltid friskt frö och friska plantor. Det ger de bästa förutsättningarna för en lyckad odling. Ställ krav på att växtmaterialet är friskt, väl uppbyggt och har lämpliga sortegenskaper. Det gäller att vara en kunnig och kritisk mottagare av inköpt plantmaterial.
Tänk på att ju tidigare du börjar bekämpa en skadegörare ju större chans har du att lyckas, oavsett om du bekämpar med kemiska, fysikaliska eller biologiska medel. I vissa fall kan det vara motiverat att förstöra angripna plantor direkt.

Använd ekologiskt förökningsmaterial i ekologisk odling

Växthusföretag som säljer förökningsmaterial ska vara registrerade hos Jordbruksverket

Kompakt växtsätt minskar behovet av tillväxtreglering