Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Nya regler för att producera och sälja frukt- och bärväxter

För vem gäller reglerna?

Vilka regler gäller för dig som säljer frukt-och bärplantor till hemträdgårdar?

Vilka regler gäller för dig som producerar certifierade frukt- och bärplantor?

Vilka regler gäller för dig som producerar frukt- och bärplantor med CAC-kvalitet?

Vägledningar som hjälp för att uppfylla reglerna

Krav på sortlista

Certifierat material

Certifieringskategorier

Nya kategorier

Tidigare kategorier

Prebasmaterial

Kärnplanta eller Kärnmaterial

Basmaterial

Elitmaterial

Certifikatmaterial

Certifierat material


Prebasmaterial ska produceras från en prebasmoderplanta som Jordbruksverket godkänner. Prebasmoderplantan kallades förut prekärnplanta.

Kvalitetskrav

Regler för märkning och försegling

Övergångsregler


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben