Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Statistik för grönsaksodling på friland

Största kulturerna av grönsaksodling på friland i Sverige är morötter och isbergssallat.

I Trädgårdsproduktion kan du hitta statistik för odling av köksväxter, det vill säga grönsaker, på friland i Sverige. Statistiken är uppdelad på

  • Arealer och antal företag
  • Odling av olika grödor

Skördestatistik hittar du i Skörd av trädgårdsväxter.

Avräkningspris för vitkål, blomkål, morötter och lök


För varje månad sammanställs prisindex och priser på vegetabilier som vitkål, morötter, lök och blomkål. Du hittar Prisindex och priser på livsmedelsområdet här. Grönsakerna finns i tabell 8 b.
Senast publicerad statistik om trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 33 SM 1801

Trädgårdsproduktion 2017, korrigerad version 2018-06-20öppnas i nytt fönster

2018-06-14

JO 28 SM 1701

Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter öppnas i nytt fönster
och värden avseende 2016 års produktionöppnas i nytt fönster

2017-08-29

JO 37 SM 1701

Skörd av trädgårdsväxter 2016öppnas i nytt fönster

2017-03-28

JO 33 SM 1301

Antalet fruktträd 2012öppnas i nytt fönster

2013-05-15

Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2017:02

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014öppnas i nytt fönster

2017-06-15

Statistikrapport 2015:04

Energianvändning i växthus 2014.
Tomat, gurka och prydnadsväxterPDF

2015-11-26


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben