Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Växtnäring och bevattning av grönsaker i växthus

Du kan odla många olika kulturer på olika sätt i växthus. Näringsbehoven är  olika beroende på växtslag och utvecklingsstadium. Gemensamt är ändå att det ofta handlar om stora mängder växtnäring som omsätts i snabb takt. Slutna odlingssystem ger goda möjligheter att minska den mängd växtnäring som måste tillföras.

Välj gödslingsstrategi efter kultur och odlingssytem

Växtnäring i ekologisk odling

Återanvänd näringsrikt spillvatten och stoppa läckage av växtskyddsmedel

Vattenförbrukning beror av solinstrålningen


Behovet av vatten varierar med kulturen och klimatet. En torr och varm sommardag kan en gurkodling behöva 5 liter vatten per kvadratmeter. Tomat och paprika kräver som mest 4 liter vatten per kvadratmeter.

Vattenupptaget beror till stor del av instrålningen. Anpassa därför bevattningen så att huvuddelen sker mellan klockan 11 och klockan 15. Undvik att vattna sent eftersom substratet då blir för blött under kvällen och natten.

Teknik för bevattning i växthus

Fråga oss via webben