Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Växtnäring och bevattning i bärodling

Gödsla din bärodling med precision. Överskott på växtnäring kan ge miljöproblem eller kvalitetsproblem.

Gödselmedel i ekologisk produktion


Vilka specialgödselmedel som är godkända inom ekologisk odling och regler för hur du får använda dessa kan du läsa om i skriften Gödselmedel för ekologisk odling som du hittar till höger.

Växtnäringsbalans och analyser


För att få kunskap om vilka givor som är optimala bör du göra analyser och jämföra från år till år. Anpassa grundgödslingen efter analysen och fältets odlingshistoria.
Riktvärden för jordanalys i bärodling. Markens pH bör vara 5,5-6,5.

Näringsämne

AL-analys mg/100 g jord

Spurwayanalys mg/l jord

Kväve (N) 30-50
Fosfor (P)6-12 10-20
Kalium (K)15-2550-100
Kalcium (Ca)100-200700-1000
Magnesium (Mg)12-1530-50
Mangan (Mn) 2-4
Bor (B)1 mg/kg jord 

Växtnäringsbehov för jordgubbar

Bevattning

Gödsling av trädgårdsblåbär


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben