Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.1.R Tid: 20170201-1024

Skadegörare i bärodling

Dispenser och utvidgade produktgodkännanden för att använda vissa växtskyddsmedel 2016

Integrerat växtskydd

Välj rätt fält, friskt plantmaterial och rätt radavstånd

Behovsanpassa med bekämpningströsklar och prognoser

Växtskyddsmedel för ekologisk odling

Minska risken för resistens mot växtskyddsmedel

Korta ner kulturtiden och få mindre problem

Annat som ger skador