Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Skadegörare i bärodling

Nya godkända medel och dispenser

Integrerat växtskydd

Välj rätt fält, friskt plantmaterial och rätt radavstånd

Behovsanpassa bekämpning

Växtskyddsmedel för ekologisk odling

Minska risken för resistens mot växtskyddsmedel

Korta ner kulturtiden och få mindre problem

Annat som ger skador


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben