Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Ogräs och ogräsreglering i bärodling

Förbered marken innan plantering

Korta ner kulturtiden

Lär känna dina ogräs

Mekanisk ogräsbekämpning

Marktäckning med plast eller organiskt material

Kemisk ogräsbekämpning

Minska risken för resistens

Fråga oss via webben