Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.0.6.R Tid: 20161006-1055

Val av vetesort

Utsädet ska vara friskt. Ett bra sätt att förebygga problem med utsädesburna sjukdomar är att köpa certifierat utsäde. Viktiga egenskaper vid sortval är till exempel skördenivå och resistens mot svampsjukdomar.

Välj lämplig sort


Du hittar resultat från försök med olika sorter i SLU:s Sortvalstabellerlänk till annan webbplats. Där kan du se vilka odlingsegenskaper och vilka kvaliteter olika sorter har när de odlas i olika delar av Sverige. Det finns också uppgifter om sorter som passar att odla ekologiskt.

Speciella egenskaper för vissa vetesorter

Vilka sorter rekommenderas för ekologisk odling?


Långstråiga sorter konkurrerar bättre mot ogräs och lämpar sig därför bättre än kortstråiga sorter vid ekologisk odling. För höstvetet är även övervintringsegenskaperna viktiga eftersom luckor i beståndet ökar andelen ogräs.

Som ekologisk odlare har du i praktiken mycket få sorter att välja på, speciellt om spannmålen ska säljas. Många uppköpare av spannmål ställer krav på att du ska odla en bestämd sort.

Det går vanligen bra att få tag i ekologiskt utsäde av vete. Läs på vår sida om utsäde i ekologisk produktion om hur du får tag i ekologiskt utsäde.