Utskrift från Jordbruksverket
4 maj 2016
Du är här:

Skadegörare i veteodling

Det finns mer om skadegörare i nyhetsbrev och e-tjänster

Exempel på några vanliga skadegörare i vete

Integrerat växtskydd

Växtföljd

Jordbearbetning

En del sorter är resistenta

Du kan läsa mer på våra sidor om växtföljd, jordbearbetning och sorter.

Kemisk bekämpning

När ska jag bekämpa skadegörarna?

Skadegörare i ekologisk produktion

Senast uppdaterad: 2015-12-29