Utskrift från Jordbruksverket
13 oktober 2015
Du är här:

Skadegörare i veteodling

Det finns mer om skadegörare i nyhetsbrev och e-tjänster

Exempel på några vanliga skadegörare i vete

Integrerat växtskydd

Växtföljd

Jordbearbetning

En del sorter är resistenta

Du kan läsa mer om växtföljd, jordbearbetning och sorter under egna rubriker till vänster.

Kemisk bekämpning

När ska jag bekämpa skadegörarna?

Skadegörare i ekologisk produktion

Senast uppdaterad: 2015-06-02