Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Skadegörare i veteodling

Det finns mer om skadegörare i nyhetsbrev och e-tjänster

Exempel på några vanliga skadegörare i vete

Integrerat växtskydd


Integrerat växtskydd innebär att du i första hand ska använda förebyggande metoder för att begränsa skadegörare. Viktiga förebyggande åtgärder är till exempel att ha en varierad växtföljd, att genom jordbearbetning ta bort infekterade skörderester och att välja motståndskraftiga sorter. Om dessa åtgärder inte räcker kan kemisk bekämpning behöva sättas in.

Växtföljd


Många skadegörare som angriper vete kan även angripa annan stråsäd. Det är därför en fördel att växla mellan stråsäd och andra grödor.

Jordbearbetning


Genom att plöja eller på annat sätt mylla ner infekterade skörderester minskar problemen med skadegörare som överlever på skörderesterna.

En del sorter är resistenta


Känsligheten för flera olika sjukdomar varierar mellan olika sorter. Exempel på sjukdomar i vete där det finns sortskillnader är gulrost, brunrost och svartpricksjuka. För gulrost är skillnaden särskilt stor mellan olika sorter.

Du kan läsa mer om växtföljd, jordbearbetning och sorter under egna rubriker till vänster.

Kemisk bekämpning


Trots förebyggande åtgärder kan det bli nödvändigt att bekämpa skadegörare kemiskt. Då är det viktigt att du väljer rätt preparat och dos och anpassar insatserna till behov och förhållanden. I växtskyddsbreven ges fortlöpande information under odlingssäsongen. I e-tjänsterna finns rekommendationer om när det är lämpligt att bekämpa och vilka preparat man bör använda.

När ska jag bekämpa skadegörarna?


Med hjälp av Jordbruksverkets behandlingstidpunkterPDF kan du se när det är lämpligt att bekämpa de olika skadegörarna i vete.

Skadegörare i ekologisk produktion


Kemisk bekämpning får inte används inom ekologisk odling. Det finns några andra åtgärder man kan använda, exempel på sådana är betning med Cerall och värmebehandling av utsäde.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2014-03-18