Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Stallgödsel i odling av rågvete

Här finns tabeller över näringsinnehåll i stallgödsel. De visar verkan av kväve, fosfor och kalium, innehåll av övrigas växtnäringsämnen samt långtidsverkan.

I broschyren Riktlinjer för gödsling och kalkning finns mer information om växtnäring i stallgödsel. Broschyren finns till höger. Information finns också på Greppa Näringens stallgödselportal, se länk till höger.

Sprid gärna flytgödsel på våren i växande gröda


Rågvete används oftast till foder eller framställning av etanol och behöver inte lika mycket kväve som höstvete. Om man väljer rätt tidpunkt och rätt teknik för spridning kan rågvete utnyttja växtnäringen i stallgödsel väl. Flytgödsel och urin kan med fördel spridas på våren i växande gröda. Däremot bör man undvika att sprida större mängder stallgödsel före sådd av rågvete.

Eftersom rågvete inte tar upp så mycket kväve under hösten är det stor risk för att marken läcker kväve. Det gäller särskilt på lätta jordar och efter förfrukter som lämnar mycket kväve efter sig i marken, till exempel vallbrott. Fastgödsel och djupströgödsel som inte innehåller så mycket lättillgängligt kväve kan man dock sprida i måttliga mängder före sådd.

Eftersom rågvete börjar växa tidigare på våren än höstvete kan också gödslingen göras något tidigare. Använd släpslangsramp eller ytmyllningsaggregat. Om du ogräsharvar efter spridningen utnyttjas kvävet ännu bättre.

Utnyttja stallgödseln på bästa sätt

Regler för lagring och spridning av stallgödsel