Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Skadegörare i kornodling

Det finns mer om skadegörare i nyhetsbrev och e-tjänster

I bildarkivet hittar du bilder på skadegörare och angrepp samt bilder på köldskador, hagelskador och annat. Det finns även bilder på så kallade sortfläckar eller fysiologiska fläckar, det vill säga fläckar som inte orsakats av skadegörare. De är lätta att förväxla med svampangrepp. Du hittar bilderna på andra skador om du söker på ordet fysiogen i e-tjänsten.

Vanliga skadegörare i korn


Kornets bladfläcksjuka sprids både med smittat utsäde och med växtrester från tidigare korngrödor. Sjukdomen gynnas av regnig väderlek och frodiga bestånd.

Sköldfläcksjuka är vanligast på fält där man odlar mycket korn. Den gynnas också av regnig väderlek och sjukdomen kan snabbt öka vid gynnsamma betingelser.

Mjöldagg kan ge starka angrepp på känsliga sorter men du kan relativt lätt undvika mjöldagg genom att odla motståndskraftiga sorter.

Havrebladlöss kommer i stora mängder vissa år och kan då ge stora skador. Det går att förutsäga hur mycket löss det kommer att bli genom att titta på mängden ägg som har lagts på häggbuskar. Jordbruksverket gör sådana inventeringar av mängden ägg varje år. Resultatet av dessa kan du hitta på vår sida Prognos och Varning.

Integrerat växtskydd


Integrerat växtskydd innebär att du i första hand ska använda förebyggande metoder för att begränsa skadegörare. Viktiga förebyggande åtgärder är till exempel att ha en varierad växtföljd, att genom jordbearbetning ta bort infekterade skörderester och att välja motståndskraftiga sorter. Om dessa åtgärder inte räcker kan kemisk bekämpning behöva sättas in.

Växtföljd


Flera skadegörare som angriper korn kan även angripa annan stråsäd. Det är därför en fördel att växla mellan stråsäd och andra grödor.

Jordbearbetning


Genom att plöja eller på annat sätt mylla ner infekterade skörderester minskar problemen med skadegörare som överlever på skörderesterna.

En del sorter är resistenta


Känsligheten för flera olika sjukdomar varierar mellan olika sorter. Genom att välja de motståndskraftiga sorterna kan du till exempel minska risken för mjöldagg. En del av dessa sorter kan dock få diffusa fläckar på bladen vilket lätt kan missuppfattas som svampangrepp, men det är en egenskap sorterna har.

Du kan läsa mer om växtföljd, jordbearbetning och sorter under egna rubriker till vänster.

Kemisk bekämpning


Trots förebyggande åtgärder kan det bli nödvändigt att bekämpa skadegörare kemiskt. Då är det viktigt att du väljer rätt preparat och dos och anpassar insatserna till behov och förhållanden. I växtskyddsbreven ges fortlöpande information under odlingssäsongen. I e-tjänsterna finns rekommendationer om när det är lämpligt att bekämpa och vilka preparat man bör använda.

Betning av utsädet har effekt mot kornets bladfläcksjuka och Fusarium. Idag betas huvuddelen av vårkornutsädet med det biologiska betningsmedlet Cedomon eller också värmebehandlas det med den så kallade Thermoseed-metoden. Både Cedomon och Thermoseed är också tillåtet i ekologisk odling.

När ska jag bekämpa skadegörarna?


Med hjälp av Jordbruksverkets behandlingstidpunkterPDF kan du se när det är lämpligt att bekämpa de olika skadegörarna i korn.

Kontakt