Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Symtom på näringsbrist hos havre

En växt behöver 16 olika näringsämnen för att kunna växa. Kol upptar de från luften och syre och väte från vattnet. De övriga 13 upptar de från marken. Varje näringsämne har större eller mindre betydelse för hur växterna utvecklas. Det betyder också att brist på ett visst näringsämne får mer eller mindre allvarliga konsekvenser.

Exempel på hur näringsbrist kan se ut hos havre


Kväve


Kväve är det näringsämne som påverkar skördens storlek mest. Kvävebrist visar sig genom att de äldre bladen gulnar. Grödan blir allmänt nedsatt och mindre frodig.

Fosfor


Fosfor är viktigt för rotsystemets utveckling och grödan är därför känsligast för fosforbrist i början av växtperioden. Akut fosforbrist är ovanlig i stråsäd, men kan inträffa om det är en lång torrperiod efter sådden. Blad och strån blir då bli rödvioletta men ofta syns bristen inte på annat sätt än att havren utvecklas långsammare. Det finns inget man kan göra åt denna fosforbrist.

Kalium


Kalium behövs bland annat för att transportera vätska i växten. Kaliumbrist är ovanligt i havre på mineraljordar. Vid allvarlig brist kan bladkanterna bli bruna med start i bladspetsen.

Mangan


Manganbrist uppträder främst på yngre blad som gråbruna längsgående fläckar. Om det har förekommit manganbrist tidigare på fältet kan förebyggande tillförsel ske i samband med ogräsbekämpningen. Annars kan gödsling genomföras när bristsymtom konstaterats.

Koppar


Havre kan vara känslig för kopparbrist som visar sig genom att plantan är ljus i färgen och bladspetsarna blir gula och förvridna. Om man har låg mängd koppar i jorden kan man förrådsgödsla för 5–7 år. På mulljordar och lätta jordar kan man även behöva bladgödsla, det vill säga gödsla direkt på bladen för att få snabb effekt.

Mer information om bristsymtom


I broschyren Riktlinjer för gödsling och kalkning finns beskrivet när och hur näringsämnen ska tillföras genom gödsling. Där finns också information om bristsymtom. I e-tjänsten Bildarkiv-växtskydd finns bilder på bristsymtom i en del grödor. Du hittar dem i e-tjänsten genom att söka på näringsbrist.

Kontakt