Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.1.3.R Tid: 20161201-1241

Skördestatistik spannmål

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för spannmål i både ekologisk och konventionell odling.
Senast publicerad statistik över hektar-, norm- och totalskördar av jordbruksgrödor och produktionen inom trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Viltskador i lantbruksgrödor 2014öppnas i nytt fönster
Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifteröppnas i nytt fönster

Vill du veta hur stor areal som odlas?


Spannmål odlas på mer än en tredjedel av Sveriges åkerareal. Tabellen visar hur mycket som odlas av olika grödor.
Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster
Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad versionöppnas i nytt fönster
Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster