Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.36.R Tid: 20160127-1119

Skördestatistik spannmål

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för spannmål i både ekologisk och konventionell odling.

Vill du veta hur stor areal som odlas?


Spannmål odlas på mer än en tredjedel av Sveriges åkerareal. Tabellen visar hur mycket som odlas av olika grödor.
Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 18 SM 1501Höstsådda arealer 20152015-11-30
JO 10 SM 1502Jordbruksmarkens användning 2015, preliminär statistik2015-06-11
JO 13 SM 1501 Ekologisk växtodling 20142015-06-04
JO 10 SM 1501Jordbruksmarkens användning 2014. Slutlig statistik2015-02-04
JO 41 SM 1402Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version2014-04-01
JO 41 SM 1401Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik2014-01-08