Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Skördestatistik spannmål

Vill du se hur stor skörd du kan få?


Jordbruksverket ställer samman statistik över hektarskördar, normskördar och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. I tabellerna nedan finns bland annat statistik för spannmål i både ekologisk och konventionell odling.
Senast publicerad statistik över hektar-, norm- och totalskördar av jordbruksgrödor och produktionen inom trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 15 SM 1701

Normskördar för skördeområden, län och riket 2017öppnas i nytt fönster

2017-06-15

JO 16 SM 1701

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-04-28

JO 19 SM 1602

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016, Preliminär statistik för län och riketöppnas i nytt fönster

2016-12-14

JO 17 SM 1601

Skörd av potatis 2016. Preliminära uppgifteröppnas i nytt fönster

2016-12-07

JO 19 SM 1601

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminära uppgifter för riketöppnas i nytt fönster

2016-11-15

JO 29 SM 1601

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2016öppnas i nytt fönster

2016-08-19

JO 14 SM 1601

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015, Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervallöppnas i nytt fönster

2016-06-29

JO 16 SM 1502

Viltskador i lantbruksgrödor 2014öppnas i nytt fönster

2015-07-08

Vill du veta hur stor areal som odlas?


Spannmål odlas på mer än en tredjedel av Sveriges åkerareal. Tabellen visar hur mycket som odlas av olika grödor.
Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 10 SM 1702

Jordbruksmarkens användning 2017, preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2017-06-01

JO 13 SM 1701

Ekologisk växtodling 2016öppnas i nytt fönster

2017-05-23

JO 10 SM 1701

Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-03-23

JO 18 SM 1601

Höstsådda arealer 2016öppnas i nytt fönster

2016-11-30

JO 41 SM 1402

Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad versionöppnas i nytt fönster

2014-04-01

JO 41 SM 1401

Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2014-01-08