Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Jordbearbetning vid havreodling

Jordbearbetning är att luckra packad jord, bekämpa ogräs, mylla ned skörderester och gödsel samt bereda jorden för sådd. Den förr så vanliga plöjningen och harvningen innan sådd med såmaskin har allt oftare bytts ut mot olika typer av så kallad reducerad jordbearbetning.

Vad är reducerad jordbearbetning?


Att reducera betyder att man minskar jordbearbetningen. Det kan göras på många sätt. Ofta menar man dock olika former av odling utan plöjning eftersom det är den bearbetning som kostar mest.

Varför minska jordbearbetningen?


Den traditionella plöjningen och harvningen kan fungera bra. Men när lönsamheten har varit dålig har andra metoder utvecklats. Det är också positivt för miljön att bearbeta jorden mindre bland annat för att läckage av kväve och fosfor till sjöar och hav minskar. Mindre bearbetning minskar också risk för markpackning. Grödan tar lättare upp näringsämnen i en mindre packad jord. Den är dessutom lättare att bearbeta och det går åt mindre energi.

Minskad bearbetning gynnar också nyttoinsekterna, det vill säga insekter som angriper skadeinsekter. Exempel på detta är parasitsteklar och jordlöpare men även spindlar gynnas av mindre bearbetning.

En risk med minskad bearbetning är dock att mängden rotogräs ökar. Vid odling av stråsäd efter stråsäd ökar även risken för gräsogräs och för många sjukdomar och skadegörare.

När du odlar havre


Om du odlar havre efter stråsäd är det däremot ofta lämpligt att plöja. Annars är det risk för att skörderester som ligger kvar på markytan sprider sjukdomar till den nya grödan.

Axfusarios är exempel på en sjukdom som sprids på detta sätt i havre.

När du odlar ekologiskt och inte kan använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs eller skadegörare passar det också bra att plöja.

Att välja hur du ska bearbeta jorden?


Det finns flera faktorer att tänka på när du väljer hur du ska bearbeta jorden. Här är några exempel:
  • Jordart, gröda och hur mycket ogräs du har är de viktigaste faktorerna. Tidpunkten för bearbetning har också betydelse.
  • Grunden är alltid att satsa på en så bra växtföljd som möjligt.
  • Ensidig växtföljd och skörderester av stråsäd i markytan ökar risken för svampangrepp, i synnerhet om du inte plöjer ner resterna.

Vill du läsa mer?


I broschyren Reducerad jordbearbetning som du hittar till höger kan du till exempel läsa om olika redskap och tips om hur du ställer in maskinerna. Broschyren handlar mest om olika typer av plöjningsfri odling när du ska höstså.

Tack för hjälpen!