Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.0.6.R Tid: 20161006-1055

Jordbearbetning vid havreodling

Vad är reducerad jordbearbetning?

Varför minska jordbearbetningen?

En risk med minskad bearbetning är dock att mängden rotogräs ökar. Vid odling av stråsäd efter stråsäd ökar även risken för gräsogräs och för många sjukdomar och skadegörare.

När du odlar havre


Om du odlar havre efter stråsäd är det däremot ofta lämpligt att plöja. Annars är det risk för att skörderester som ligger kvar på markytan sprider sjukdomar till den nya grödan.

Axfusarios är exempel på en sjukdom som sprids på detta sätt i havre.

När du odlar ekologiskt och inte kan använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs eller skadegörare passar det också bra att plöja.

Hur ska du ska bearbeta jorden?

Vill du läsa mer?