Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Växtskyddsmedel i skogsplantskolor

Ogräs måste bekämpas före sådd

Ogräs vid täckrotsodling

Kemisk bekämpning mot insekter

Svampbekämpning med fungicider

Du måste ha behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel måste vara godkända