Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Växtskyddsmedel i skogsplantskolor

Ogräs måste bekämpas före sådd

Ogräs vid täckrotsodling

Kemisk bekämpning mot insekter

Svampbekämpning med fungicider

Du måste ha behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel måste vara godkända

Fråga oss via webben