Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Handel med skogsplantor

Det är viktigt att skogsplantor som förs in i Sverige inte för med sig skadegörare som kan skada miljön eller orsaka skogsbruket stora ekonomiska förluster. Därför finns det regler som den som handlar med skogsplantor eller av annan anledning för in dem i landet måste följa. Samma regler för att hindra att allvarliga växtsjukdomar sprids gäller inom hela EU.

Sammanfattning av växtskyddsregler


Exemplen nedan visar hur specifika och detaljerade reglerna ofta är. Om du inte vet vad som gäller för dina plantor kan du kontakta Jordbruksverket.
  • Alla växter för plantering från länder utanför EU ska ha sundhetscertifikat vid import.
  • Det är förbjudet att importera barrträdsplantor av följande växtslag från länder utanför Europa: ädelgran (Abies), ceder (Cedrus), cypress (Chamaecyparis), en (Juniperus), lärk (Larix), gran (Picea), tall (Pinus), douglasgran (Pseudotsuga) och hemlock (Tsuga) eftersom det finns risk att tallvedsnematoden och andra skadegörare följer med plantorna.
  • Frukter och frön är tillåtna med undantag av områden där svampen Gibberella circinata finns. Till höger finns mer information om Gibberella circinata.
  • Växtpass krävs inom EU för växter som ska planteras, förutom fröer, av flera olika trädslag, till exempel ädelgran (Abies), lärk (Larix), gran (Picea), tall (Pinus), douglasgran (Pseudotsuga), hemlock (Tsuga), asp, poppel (Populus) och ek (Quercus). De reglerna gäller för yrkesmässig hantering. Här hittar du information om vilka växter som ska ha växtpass
  • Barrväxter från Portugal av ädelgran (Abies), ceder (Cedrus), lärk (Larix), gran (Picea), tall (Pinus), douglasgran (Pseudotsuga) och hemlock (Tsuga) ska åtföljas av växtpass vid all förflyttning inom EU, det vill säga även förflyttning av enstaka plantor i privat syfte. Med tanke på risken för spridning av tallvedsnematoder rekommenderar Jordbruksverket ändå att du undviker att köpa plantor av barrväxter i Portugal.
  • Det är förbudet att importera poppelplantor med blad från Nordamerika.
  • Det är förbjudet att importera ekplantor och plantor av äkta kastanj med blad från länder utanför Europa.
  • Ekplantor från USA ska komma från områden som är fria från ekvissnejuka Ceratocystis fagacearum.
  • Inom EU ska dessutom kottar och frön av tall och douglasgran för skogsodlingsändamål åtföljas av växtpass på grund av risken att svampen Gibberella circinata ska följa med växtmaterialet.
Skogsstyrelsen ansvarar för övriga regler om skogsodlingsmaterial.

Skadegörare ska bekämpas


Till vänster finns information om allvarliga skadegörare som kan drabba skogsplantor. De flesta av de växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen är ännu inte etablerade i Sverige. De som ändå påträffas ska bekämpas för att utrotas eller åtminstone begränsas. Jordbruksverket är ansvarig växtskyddsmyndighet i Sverige.

Företag som yrkesmässigt odlar skogsplantor för försäljning ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Dessa företag är skyldiga att årligen senast 1 februari varje år anmäla detta till Jordbruksverket. Blanketten finns till höger. Dessa företag omfattas av reglerna för produktionskontroll. 

Mer information om handel med skogsplantor


På våra sidor under rubriken Handel kan du läsa mer om vad som gäller vid handel med skogsplantor.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-09-26