Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Odling av fiskar och andra vattenbruksdjur

Du måste ha tillstånd


Tillstånd för miljöfarlig verksamhet


Vattenbruk regleras i miljöbalkens förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du måste därför göra en miljökonsekvensbeskrivning av den planerade verksamheten. Av den ska det framgå vilka effekter verksamheten har på människor, djur, mark, vatten med mera. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad som ska vara med i en miljökonsekvensbeskrivning.

Hit skickar du miljökonsekvensbeskrivningen:

  • Om du räknar med att använda mer än 40 ton foder per år i din odling ska du skicka din miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om tillstånd får miljöfarlig verksamhet till länsstyrelsen.
  • Om du räknar med att använda mellan 1,5 ton och 40 ton foder per år i din odling ska du skicka miljökonsekvensbeskrivningen som en anmälan till miljönämnden eller motsvarande i kommunen.
Ta kontakt med länsstyrelsen eller kommunen om du undrar över hur du ska klassa din planerade anläggning eller andra frågor som rör tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd för odling


Du måste också ha tillstånd för verksamheten, det vill säga tillstånd för att få odla fisk eller vattenbruksdjur. Det tillståndet regleras i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen. Du söker det hos länsstyrelsen.

Av tillståndet ska det bland annat framgå var din fiskodling finns, vilka fiskarter du får odla, om det du odlar ska gå till konsumtion eller utsättning, vilken metod du använder och eventuella villkor för utsättning och hälsokontroll. Varje år innan odlingssäsongen börjar måste du skicka in uppgifter om verksamheten till länsstyrelsen.

Mer information om regler för odling av fiskar och andra vattenbruksdjur


Under huvudrubriken Djur på den här webbplatsen finns mer information om vilka regler som gäller för odling av fisk och andra vattenbruksdjur. Reglerna är framför allt till för att förhindra att djuren blir sjuka och att smitta sprids. Du måste kontrollera hälsan i din anläggning regelbundet och anmäla om du misstänker att djuren drabbats av sjukdomar.

Mer information finns även hos Fiskhälsan FH AB, Vattenbrukarnas Riksförbund och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Har du frågor om uppfödling, odling och regler kan du också kontakta länsstyrelsen.

Stöd till vattenbruk


Den som driver vattenbruk kan söka stöd ur Europeiska fiskerifonden. Det finns stöd för bland annat investeringar och miljövårdande åtgärder. Du kan till exempel få stöd för gårdsförsäljning av produkter från vattenbruket. Mer information om stöd till vattenbruk finns på våra sidor under rubriken Stöd.

Förenkling- och förbättringsförslag för svensk vattenbruksnäring


Under hösten 2011 har Jordbruksverket arbetat med att ta fram förenkling- och förbättringsförslag för svensk vattenbruksnäring. Arbetet har genomförts på uppdrag av regeringen.

I korthet innebär förslagen bland annat att tillsynen av vattenbruksverksamhet ska bli effektivare och bättre, samt att kostnaden för tillsyn ska sänkas. Det ska också bli lättare för vattenbruksföretag att hitta lämpliga områden att starta odling i. På vår webbplats samlar vi Jordbruksverkets yttranden. Där kan du läsa mer om vad Jordbruksverket föreslår i yttrandet som är publicerat den 8 december 2011.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2012-11-05