Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-18

Tunnelodling öppnar för nya växtskyddsmetoder

Om växtskyddet fungerar väl går det att få höga skördar av ekologiska jordgubbar och hallon i tunnlar. Det var budskapet när Jordbruksverket höll en fortbildningskurs för rådgivare och bärodlare.
Jordbruksverket har finansierat flera utvecklingsprojekt med ekologisk bärodling i plasttunnlar.

– Nu har vi ett bra underlag för rådgivning om gödsling och ogräsreglering med markväv men vi behöver fortfarande veta mer om växtskyddet, säger Christina Winter på Jordbruksverket.

Erfarenheter från norsk bärodling


När inga kemiska bekämpningsmedel används i tunnlarna kan insekter och kvalster orsaka stora förluster. Nina Trandem från Norge är expert på skadedjur och hon berättade om erfarenheter från norsk bärodling.

– Även om man odlar ekologiskt så blir det inte balans mellan skadedjur och nyttodjur, konstaterade hon. Man måste göra insatser mot skadedjuren.

Under kursen fick odlare och rådgivare lära mer om de möjligheter som finns. Nät som hindrar inflygning, fällor med doftsubstanser och biologiskt växtskydd i form av rovkvalster som äter upp skadedjuren, var några exempel. Vissa metoder är färdiga att använda medan andra behöver vidareutvecklas.

Att bekämpa hallongallkvalster med rapsolja sent på hösten är en metod som redan används i Norge. Nina Trandem visade försöksresultat där alla kvalster dött av oljebehandlingen.

Svensk utvärdering av biologiskt växtskydd


Birgitta Svensson från Sveriges lantbruksuniversitet har fått medel från Jordbruksverket för att utvärdera biologiskt växtskydd mot skadedjur samt besprutningar med såpa och rapsolja i hallon. En viktig fråga är hur ofta man måste bespruta med såpa för att få tillräcklig effekt.

Mer information


Se presentationerna från kursen

Kontaktperson för journalister


Christina Winter, växt och miljöavdelningen, tfn 018–69 38 30, 070–258 04 44