Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-05-09

Ny version av branschriktlinjer för att undvika fusariumtoxiner i spannmål

Nu finns årets version av Nationella branschriktlinjer för att undvika Fusariumtoxiner i spannmål klar. Riktlinjerna är frivilliga att följa men varje odlare är ansvarig för att de råvaror som produceras är säkra att använda i produkter avsedda för livsmedel och foder.
Spannmål kan angripas av svampar av släktet Fusarium som kan ge upphov till axfusarios. Angripna delar av vete, råg, rågvete och korn brådmognar och vid regnig väderlek syns en karaktäristisk laxrosa färg. I havre är synliga symtom ovanliga. Angreppen kan leda till skördenedsättning, men den allvarligaste effekten är att svamparna kan bilda gifter, så kallade fusariumtoxiner som till exempel DON och ZEA.

Inom EU har vi gränsvärden för hur hög halt av vissa fusariumtoxiner spannmål och spannmålsprodukter som är avsedda att användas i livsmedel får innehålla. För foder finns riktvärden som ska användas som vägledning.

Riktlinjerna ska underlätta för odlare att minimera risken för angrepp av axfusarios och förekomst av fusariumtoxinerna DON och ZEA. Arbetsgruppen för fusariumtoxiner uppdaterar varje år riktlinjerna i samråd med Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Nationella branschriktlinjer för att undvika Fusariumtoxiner i spannmål 2012PDF