Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Ogräsbekämpning i sockerbetsfält

Ta reda på vilka ogräs du har


Ta reda på vilka ogräs du har så blir det lättare att bekämpa dem på ett effektivt sätt. Olika metoder krävs för olika sorters ogräs. I Jordbruksverkets e-tjänster finns det bilder på många av ogräsen. Med hjälp SLU:s e-tjänst Ogräsrådgivaren kan du lätt artbestämma ogräsen. Även Nordic Suger har en ogräsdatabas. Den är speciellt uppbyggd efter ogräs i sockerbetsodling. Alla e-tjänster finns till höger.

Förebyggande åtgärder


De bästa sätten att förebygga besvärliga ogräs på är att välja konkurrenskraftiga sorter och att planera växtföljden väl så att det ingenstans i växtföljden finns utrymme för några ogräs att föröka sig fritt. Tistlar och kvickrot är exempel på ogräsarter som det är billigare och mer effektivt att bekämpa i andra grödor i växtföljden.

Om du får in spillraps i din sockerbetsodling får du räkna med en krävande och dyr bekämpning. Du bör därför undvika att ha oljeväxter i samma växtföljd som sockerbetor.

Börja bekämpa ogräsen tidigt


Det är viktigt att komma igång med ogräskontrollen tidigt så att ogräset inte konkurrerar med betorna om ljus, vatten och näring. Ogräs i sockerbetsfält växer snabbare än betorna. Om du bekämpar ogräset innan det vuxit sig stort är risken mindre att du skadar betorna.

Det är också viktigt att du väljer rätt metod för dina insatser. Växtföljd, jordart, ogräsarter och mängden ogräs kan avgöra om du ska använda kemisk bekämpning eller om det räcker att kontrollera ogräset med mekanisk bekämpning som radhackning. Ofta är dock en kombination mellan mekanisk och kemisk ogräsbekämpning det mest effektiva. Radhackning kan till exempel komplettera tidigare kemisk bekämpning.

Kemisk bekämpning


Det är viktigt att välja rätt preparat och dos för att nå ett gott resultat. Sockerbetor tillhör de grödor som kräver hög dos för att behandlingen ska bli effektiv. Trots det finns det stora möjligheter att minska dosen genom att använda god teknik och anpassa sig till rådande förhållanden.

Risker och fördelar med kemisk bekämpning

Tänk även på att du måste ha rätt behörighet om du sprutar själv. Här finns information om behörighetsutbildning.

Mer information om kemisk ogräsbekämpning i sockerbetsfält


Du kan läsa om vilka preparat och doser som är effektiva mot olika ogräs i vår e-tjänst Ogräsdatabasen till höger. I ogräsdatabasen finns även länkar till Kemikalieinspektionen och till kemifirmors produktinformation. I e-tjänsten Preparatregistret finns information om olika växtskyddsmedel. I broschyren Kemisk ogräsbekämpning finns information om bekämpning av ogräs i sockerbetsfält. Ett särskilt avsnitt i broschyren behandlar kvickrotsbekämpning i växande gröda.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben