Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Jordbearbetning vid sockerbetsodling

Jordbearbetning är att luckra packad jord, bekämpa ogräs, mylla ner skörderester och gödsel samt bereda jorden för sådd.

När du odlar sockerbetor


I sockerbetsodlingen är målen med jordbearbetningen
  • att skapa en såbädd som gör det möjligt för alla frön att hamna i fuktig jord på rätt djup, 2-3 cm,  där de inte riskerar uttorkning
  • att göra matjordslagret så luckert att betornas rötter kan utvecklas på ett bra sätt under hela vegetationsperioden.

Du bör börja att förbereda såbädden redan på hösten genom att bland annat bekämpa fleråriga ogräs. Höstplöjning är det vanligaste men på jordar med begränsad lerhalt kan det vara bra att plöja på våren i synnerhet om du tillför stallgödsel. Se till att jorden är väldränerad.

För att behålla den goda strukturen är det viktigt att minimera antalet körningar och använd breda däck med lågt ringtryck.

Tänk också på att sockerbetor kräver välkalkade jordar. På lätta jordar bör pH-värdet ligga på minst 6,5 och på lerjordar på 7,0. Om marken inte har rätt pH-värde bör du grundkalka upp till det värdet innan det är dags att så. Här finns mer information om kalkning.