Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Kalkyler för odling av salix

Vill du räkna på affären? Här hittar du 32 salixkalkyler för olika skördenivåer och situationer. Kalkylerna ger en ökad inblick i lönsamhet och produktionskostnader. Till höger hittar du även kalkyler för andra energi- och spannmålsgrödor.

Nyplanterad salix, produktionsperiod 22 år

Nya högavkastande sorter med gödsling varje år

Nya högavkastande sorter med gödsling endast åren efter skörd

Nya högavkastande sorter med slamgödsling

Nya högavkastande sorter utan gödsling

Nya högavkastande sorter med gödsling endast åren efter skörd


Skörd i storbal för gårdsanvändning.

Omdrevskalkyler för salix

Nya högavkastande sorter med gödsling varje år

Nya högavkastande sorter med gödsling endast åren efter skörd

Gamla nummersorter utan gödsling