Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Växtnäringsbehov hos raps och rybs

Rekommendationer för gödsling

Höstgödsling med kväve till höstoljeväxter

Höstraps är en mycket bra förfrukt till höstvete

Långtidsverkan av stallgödsel

Långsiktig kväveverkan efter minst 30 års djurhållning med angivet djurantal

Antal djur per hektar

Långsiktig kväveverkan, kg per hektar och år

Räkna ut hur mycket kväve du behöver tillföra