Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Odla ekologiska oljeväxter

Bra odlingsbetingelser är ett måste  

Bättre skörd med humlor och bin

Etablering och gödsling av höstoljeväxter

Såtidpunkt och utsädesmängd varierar

Såtidpunkter och utsädesmängder i linjesorter av höstraps och höstrybs

Gröda och radavstånd

Utsädesmängd (kg/hektar)

Utsädesmängd (kg/hektar)

 25 juli-5 augusti5-20 augusti
Höstraps, 12-24 cm4-55-7
Höstraps, 48 cm2-33-5
Höstrybs, 12-24 cm6-76-8
Såtidpunkter och utsädesmängder i hybridsorter av höstraps

Gröda och radavstånd

Utsädesmängd (frön/m²)¹

Utsädesmängd (frön/m²)

 1-10 augusti10-20 augusti
Hybridraps, 12 cm30-40 frön/m²50-60 frön/m²
Hybridraps, 48 cm25-30 frön/m²30-40 frön/m²

Att välja mellan raps eller rybs

Att välja höstrapstyp, hybrid- eller linjesort?

Höstrybssorter

Sjukdomar i ekologisk odling av höstoljeväxter

Sniglar kan ge problem i oljeväxtodlingen

Rapsbaggar i höstraps

Angrepp av rapsjordloppa

Biologisk kontroll av skadeinsekter

Ogräsreglering

Torkning och lagring av oljeväxtfrö

Odla ekologiska våroljeväxter

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben