Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Växtnäringsbehov hos potatis

Att göra en markkartering

Balans mellan ämnen påverkar både avkastning och kvalitet

Behov av kväve, fosfor och kalium

Riktgivor för kvävegödsling, kg N/ha, vid olika förväntade skördenivåer, ton per hektar, mineraljord med förfrukt stråsäd. Källa: Odla Potatis – en handbok. Ingemar Nilsson, m.fl.

Förväntad skörd ton/ha

20

30

40

50

60

Sort eller användning

Lättlöslig fosfor behövs på våren

Kalium och magnesium ger bättre kvalitet

Konkurrens mellan kalium och magnesium (K/Mg-kvot)

Även tillgång på kalcium är viktigt

Påverka potatisens kvalitet med gödslingen

Inverkan vid förändringar av växtnäringstillförseln

Öka eller minska tillförseln av olika växtnäringsämnen för att förebygga kvalitetsfel.

– minska tillförsel + öka tillförsel

Problem
Kvalitetsfel

N

P

K

Cl

Ca

Mg


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben