Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Odling av utsädespotatis

På den här sidan har vi samlat information för dig som odlar utsädespotatis. Allmän information om vad som gäller när du köper utsäde, odlar utsäde och för utsädesföretag finns till vänster under Utsäde och sorter.

Du måste vara registrerad

Odlingen måste vara fri från växtskadegörare

Minsta avstånd mellan odling av utsädespotatis och annan potatis

Minsta avstånd till närmaste odling

Du får inte ha odlat potatis åren innan

I några län i Norrland finns andra bestämmelser för potatis

Fråga oss via webben