Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Kemisk bekämpning av ogräs i potatisodling

Val av metod


Odlingsteknik, jordart, ogräsarter och mängden ogräs kan avgöra vilken metod du ska använda för att kontrollera ogräset. För att få bra resultat av dina åtgärder ska du bekämpa i rätt tid. Därför har det stor betydelse vilken tid de olika metoderna tar.

I potatis kan ogräset bekämpas med enbart mekaniska metoder. Dessa tar dock ofta längre tid än kemisk bekämpning. Väljer du att satsa på kemisk bekämpning bör du planera för insatser före eller i samband med potatisens uppkomst. Ytterligare åtgärder kan sättas in om det behövs.

Att använda en kombination mellan mekanisk och kemisk ogräsbekämpning är också mycket effektivt. Eftersom möjligheten att använda kemisk bekämpning begränsas om det blåser mycket kan det vara bra att kombinera de båda metoderna. Då är du inte så beroende av tillräckligt låga vindhastigheter när du sätter in dina insatser.

Om du odlar utsädespotatis bör du vara uppmärksam på att kemisk bekämpning efter uppkomst kan ge virusliknande symtom.

Vilka preparat är effektiva?


För att få bästa resultat av kemiska insatser måste du vara noga när du väljer preparat och dos. Du kan läsa om vilka preparat och doser som är effektiva mot olika ogräs i vår e-tjänst Ogräsdatabasen till höger. I ogräsdatabasen finns även länkar till Kemikalieinspektionen och till kemifirmors produktinformation.

I e-tjänsten Preparatregistret finns mer information om olika växtskyddsmedel.

Risker och fördelar med kemisk bekämpning

Mer information om kemisk ogräsbekämpning


I broschyren Kemisk ogräsbekämpning finns uppgifter om priser, effektschema och egenskaper för ogräsmedel som är aktuella i potatisodlingar. Där finns också information om hur du ska bekämpa kvickrot och flyghavre i växande gröda.

Tänk på att du måste ha rätt behörighet om du sprutar själv. Här finns information om behörighetsutbildning.

E-tjänster för att bekämpa och förebygga ogräs
Mer information
Frågor och svar om kemisk ogräsbekämpning

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben