Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Växtnäringsbehov hos majs

Att göra en markkartering

Majsens behov av växtnäringsämnen

Rekommenderad tillförsel av växtnäring

Växtnäringsämne

Rekommenderad tillförsel, kg per hektar

(skörd 10 ton ts/ha)

Ta hänsyn till förfruktsvärdet när du beräknar behovet av kväve

Ingen extra mikronäring


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben