Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Växtnäringsbehov hos majs

Majsens behov av växtnäringsämnen


Majs behöver lättillgänglig växtnäring i början av säsongen. Användning av stallgödsel tillgodoser en stor del av växtnäringsbehovet. Om du kompletterar med radmyllad fosfor när du sår utvecklas grödan snabbare och ger högre skörd. Tabellen nedan visar rekommenderad växtnäringstillförsel i konventionell odling av ensilagemajs.
Rekommenderad tillförsel av växtnäring

Växtnäringsämne

Rekommenderad tillförsel, kg per hektar

Ta hänsyn till förfruktsvärdet när du beräknar behovet av kväve

Ingen extra mikronäring