Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Växtnäringsbehov hos majs

Att göra en markkartering

Majsens behov av växtnäringsämnen

Rekommenderad tillförsel av växtnäring

Växtnäringsämne

Rekommenderad tillförsel, kg per hektar

(skörd 10 ton ts/ha)

Ta hänsyn till förfruktsvärdet när du beräknar behovet av kväve

Ingen extra mikronäring

Fråga oss via webben