Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Ogräsbekämpning i majsodling

Ta reda på vilka ogräs du har


Ta reda på vilka ogräs du har så blir det lättare att bekämpa dem på ett effektivt sätt. Olika metoder krävs för olika sorters ogräs. I majsodlingar är bland andra nattskatta, målla och åkerbinda vanliga ogräs. Lokalt kan även hönshirs ge stora problem.

I Jordbruksverkets e-tjänster finns det bilder på många av ogräsen. Med hjälp SLU:s e-tjänst Ogräsrådgivaren kan du lätt artbestämma ogräsen. Alla e-tjänster finns till höger.

Förebyggande åtgärder


Olika grödor har olika stark konkurrenskraft mot ogräsen. Arbeta med förebyggande åtgärder för att minska mängden ogräs. De bästa sätten att förebygga besvärliga ogräs på är att välja konkurrenskraftiga sorter och att planera växtföljden väl. Jordar med högt ogrästryck är inte lämpliga för majsodling. Du bör absolut se till att jordarna är fria från kvickrot och tistel innan du börjar odla majs.

Börja bekämpa ogräsen tidigt


Majs konkurrerar dåligt med ogräs i början av säsongen. Det är därför viktigt att komma igång med ogräskontrollen tidigt så att ogräsen inte hinner etablera sig innan majsplantorna gör det.

Det är också viktigt att du väljer rätt metod för dina insatser. Växtföljd, jordart, ogräsarter och mängden ogräs kan avgöra om du ska använda kemisk bekämpning eller om det räcker att kontrollera ogräset med mekanisk bekämpning som radhackning. Ofta är dock en kombination mellan mekanisk och kemisk ogräsbekämpning det mest effektiva.

Kemisk ogräsbekämpning


Du bör planera in åtminstone två insatser. Gör den första behandlingen tidigt när ogräsen kommit upp och fått ett par örtblad. Tio dagar senare är det dags för nästa behandling. När majsen fått 6-7 blad bör du inte längre bekämpa ogräsen. Risken är då stor att du skadar plantorna.

Risker och fördelar med kemisk bekämpning

Tänk på att du måste ha rätt behörighet om du sprutar själv. Här finns information om behörighetsutbildning.

Mer information om kemisk ogräsbekämpning


Det är viktigt att välja rätt preparat och dos för att nå ett gott resultat. Du kan läsa om vilka preparat och doser som är effektiva mot olika ogräs i vår e-tjänst Ogräsdatabasen till höger. I ogräsdatabasen finns även länkar till Kemikalieinspektionen och till kemifirmors produktinformation. I e-tjänsten Preparatregistret finns information om olika växtskyddsmedel. I broschyren Kemisk ogräsbekämpning finns bland annat information om bekämpning av ogräs i majsodlingar.

Mekanisk ogräsbekämpning


Det finns flera alternativ eller komplement till kemisk bekämpning.
  • Falsk såbädd innebär att man efter såbäddsberedning låter ogräs gro under omkring en vecka och därefter harvar bort de uppkomna ogräsplantorna innan majsen sås. Metoden kallas även försenad sådd. Försenad sådd ger kortare växtsäsong och därmed risk för lägre skörd.
  • Blindharvning görs efter sådd men före det att majsens groddar är en cm långa.
  • Ogräsharvning efter majsens uppkomst har effekt mot fröogräs i groddplantstadiet. Majsen är känsligast för ogräsharvning i 2-bladsstadiet. Ogräsharvning har ingen effekt mot rotogräs.
  • Flamning med gasol kan vara ett sätt att få bukt med ogräset. Flamning fungerar bra när majsen har 1-2 blad. Om du flammar senare hämmas majsens tillväxt. Efter flamning kan du harva majsen efter behov fram till dess att plantorna blir för stora för att komma under harven.
  • Radhackning är ett komplement till ogräsharvningen. Tänk på att lämna ett omkring 15 cm brett band runt själva raden, eftersom majsen har ytligt rotsystem.  

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben