Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Växtnäringsbehov hos lin

Rekommendationer för gödsling

Lin har måttligt behov av kväve

Långtidsverkan av stallgödsel

Långsiktig kväveverkan efter minst 30 års djurhållning med angivet djurantal

Antal djur per hektar

Långsiktig kväveverkan, kg per hektar och år

Räkna ut hur mycket kväve du behöver tillföra