Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Mekanisk bekämpning av ogräs i lin

Det finns många olika metoder för att bekämpa ogräs mekaniskt. Metoderna används i ekologisk odling men även du som bekämpar kemiskt kan ha nytta av att kombinera växtskyddsmedel med mekanisk bearbetning. Läs här om metoder för mekanisk bekämpning och om hur man kan bearbeta för att bli av med rotogräs och fröogräs.

Möjligheter att minska ogrästrycket mekaniskt


Lin konkurrerar svagt mot ogräs. Om du blindharvar mellan sådd och uppkomst och ogräsharvar efter uppkomst kan det ge viss effekt mot fröogräs, men det har ingen effekt mot rotogräs.

Om du sår med större radavstånd kan du även ogräshacka.

Rotogräs - åtgärder på kort sikt


På kort sikt kan rotogräs i linodling bekämpas med
 • ogräshackning
 • stubbearbetning direkt efter skörd
 • upprepad stubbearbetning i ogräsens känsligaste stadier
 • plöjning
 • avslagning av fältkanter.

Rotogräs - åtgärder på lång sikt


På längre sikt kan rotogräs i linodling även bekämpas med
 • omväxlande växtföljd
 • konkurrensstarka grödor och sorter
 • grundförbättrande åtgärder som dränering och kalkning - rotogräs får alltid en konkurrensfördel vid växtnäringsbrist och i jord i dålig kultur
 • god växtnäringsförsörjning.

Fröogräs - åtgärder på kort sikt


På kort sikt kan du bekämpa fröogräs i linodling med
 • blindharvning
 • selektiv ogräsharvning efter uppkomst
 • hackning
 • stubbearbetning direkt efter skörd
 • upprepad stubbearbetning.

Fröogräs - åtgärder på lång sikt


På längre sikt kan du bekämpa fröogräs i linodling genom
 • omväxlande växtföljd
 • att undvika vårsådda grödor - om problemet är vårgroende ogräs
 • att undvika höstsådda grödor - om problemet är höstgroende ogräs
 • konkurrensstarka grödor och sorter
 • grundförbättrande åtgärder som dränering och kalkning
 • god växtnäringsförsörjning.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben